CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
41 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline +84-4-3869.1168 | 04.3868.2233 | 04.38691172

Điều lệ Công ty CP Cơ điện Trần Phú Năm 2015

03/09/2015

Dieu-le-Cong-ty-Co-Dien-Tran-Phu-092015 (1)

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn Điều lệ tại đây