CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
41 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline +84-4-3869.1168 | 04.3868.2233 | 04.38691172

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015

28/09/2015

Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015

BCQT 6 thang 2015 01

BCQT 6 thang 2015 02