CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
41 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline +84-4-3869.1168 | 04.3868.2233 | 04.38691172

Công ty CP Cơ điện Trần Phú công bố BC tình hình quản trị công ty năm 2015

26/02/2016

Công ty CP Cơ điện Trần Phú công bố Báo Cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn báo cáo tại đây