CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
41 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline +84-4-3869.1168 | 04.3868.2233 | 04.38691172

Công ty CP Cơ điện Trần Phú công bố BC tình hình quản trị công ty năm 2016

19/01/2017

Công ty CP Cơ điện Trần Phú công bố Báo Cáo tình hình quản trị công ty năm 2015
Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn báo cáo tại đây