CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
41 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline +84-4-3869.1168 | 04.3868.2233 | 04.38691172

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017

13/04/2017

TB-chot-danh-sach-co-dong-tham-du-ĐHĐCĐ-2017