CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
41 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline +84-4-3869.1168 | 04.3868.2233 | 04.38691172

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

28/04/2017

Tai-lieu-DHDCD-2017-1

 

Quý cổ đông xem toàn văn Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2017 TẠI ĐÂY

Quý cổ đông xem Mẫu phiếu biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017 TẠI ĐÂY