CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
41 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline +84-4-3869.1168 | 04.3868.2233 | 04.38691172

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông

28/04/2017

TB-giao-dich-cp-cua-ong-Le-Thanh-Son

 

TB-giao-dich-cp-cua-ong-Nguyen-To-Duy

 

TB-giao-dich-cp-cua-ong-Nguyen-Viet-Cuong

 

TB-giao-dich-cp-cua-ong-Tran-Duc

 

TB-giao-dich-cp-cua-ong-Tran-Ngoc-Hai