CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
41 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline +84-4-3869.1168 | 04.3868.2233 | 04.38691172

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

09/05/2017

Công ty CP Cơ điện Trần Phú trân trọng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn báo cáo TẠI ĐÂY