CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
41 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline +84-4-3869.1168 | 04.3868.2233 | 04.38691172

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

13/06/2017

MBCapital_BCvengaytrothanhcodonglonCDTranphu_2017-06-12-1

MBCapital_BCvengaytrothanhcodonglonCDTranphu_2017-06-12-2