CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
41 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline +84-4-3869.1168 | 04.3868.2233 | 04.38691172

Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 19 – 06 -2017

20/06/2017

NQ-cua-HDQT-ngay-19.06

 

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn Quyết định tại đây