CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
41 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline +84-4-3869.1168 | 04.3868.2233 | 04.38691172

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

29/07/2017

BC-quan-tri-cong-ty-6-thang-1

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn báo cáo tại đây