CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
41 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline +84-4-3869.1168 | 04.3868.2233 | 04.38691172

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn Nghị quyết tại đây

28/07/2016

Thư mời và tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn tài liệu tại đây Thông báo của HĐQT về việc bầu cử ...

05/07/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016

  Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn Nghị quyết tại đây Biên bản họp Đại hội cổ đông ...

28/04/2016

Tài Liệu Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 Công ty CP Cơ Điện Trần Phú

Quý cổ đông vui lòng click vào các đường link để xem toàn văn tài liệu Thư mời họp Chương ...

15/04/2016

Page 1 of 3123