BẢN CBTT VÀ SCAN VỀ GIAO DỊCH GIỮA NGƯỜI LIÊN QUAN

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu tại đây

22/09/2018

TB SỐ 130 – BC KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu tại đây

22/09/2018

TB SỐ 129 – BC KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu tại đây

22/09/2018

Công bố thông tin bổ sung ngành nghề kinh doanh

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu tại đây 

09/08/2018

Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn tại liệu đính kèm tại đây

31/05/2018

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu tại đây

31/05/2018

Page 2 of 1012345...10...Last »