CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
41 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline +84-4-3869.1168 | 04.3868.2233 | 04.38691172

Biên bản và nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú trân trọng thông báo Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Quý cổ đông vui lòng ...

25/05/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

Công ty CP Cơ điện Trần Phú trân trọng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông ...

09/05/2017

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

  Quý cổ đông xem toàn văn Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2017 TẠI ĐÂY Quý cổ ...

28/04/2017

Báo cáo thường niên 2016

  Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn Báo cáo thường niên 2016 TẠI ĐÂY

26/04/2017

Page 2 of 712345...Last »