CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
41 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline +84-4-3869.1168 | 04.3868.2233 | 04.38691172

TB chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn thông báo tại đây

31/03/2016

Công ty CP Cơ điện Trần Phú công bố BC tài chính năm 2015 đã kiểm toán

Căn cứ thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin ...

30/03/2016

Công ty Cổ phần cơ điện Trần Phú công bố Báo cáo tài chính Q4 năm 2015

Căn cứ thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin ...

29/01/2016

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

  Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn báo cáo tại đây

16/10/2015

Page 3 of 612345...Last »