CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
41 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline +84-4-38691172 | 04.3868.2233 | 04.3869.1168

Finalize list of shareholder to organize irregular General shareholder meeting 2014

13/10/2014

TB chot dai hoi bat thuong 2014