CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
41 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline +84-4-38691172 | 04.3868.2233 | 04.3869.1168

Finalize list of attendants to General shareholder meeting 2016

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn thông báo tại đây

31/03/2016

Release of audited financial report for 2015

Căn cứ thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin ...

30/03/2016

Release of Financial report Q4 2015

Căn cứ thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin ...

29/01/2016

Report on the usage of capital from selling share to public

  Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn báo cáo tại đây

16/10/2015

Page 2 of 41234