CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
41 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline +84-4-38691172 | 04.3868.2233 | 04.3869.1168

Social Responsibilities

Công ty Cổ Phần Cơ Điện Trần Phú hiểu rằng tài sản quý giá nhất của công ty chính là người lao động. Lợi ích của công ty gắn liền với quyền lợi của người lao động. Chính vì vậy, kể từ khi thành lập, chúng tôi đã cố gắng tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng và đáp ứng được phần lớn nhu cầu của cán bộ công nhân viên

Bên cạnh đó, Cơ Điện Trần Phú cũng rất chú trọng xậy dựng mục tiêu trở thành một doanh nghiệp vì xã hội - vì cộng đồng - vì môi trường. Chúng tôi tuân thủ các đòi hỏi nghiêm ngặt về quản lý và ứng dụng khoa học công nghệ để giảm tiêu thụ năng lượng và phát thải, thực hiện các chính sách tái sử dụng vật tư nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực tới môi trường. Trước các yêu cầu khắc nghiệt của thực tiễn kinh doanh, Cơ điện Trần Phú cam kết đảm bảo tinh thần trung thực và đạo đức với mong muốn đồng hành, phát triển bền vững cùng các đối tác kinh doanh và cộng đồng xã hội.