CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
41 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline +84-4-38691172 | 04.3868.2233 | 04.3869.1168

TRAN PHU ELECTRIC MECHANICAL JSC

41 Phuong Liet, Hanoi

+ 84 4 3869 1168

+ 84 4 3869 1802

contact@tranphu.vn