CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
TRAN PHU ELECTRIC MECHANCIAL JSC