CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
41 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline +84-4-3869.1168 | 04.3868.2233 | 04.38691172

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

28/07/2016

Nghi quyet Dai hoi dong co dong bat thuong 2016

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn Nghị quyết tại đây