CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
41 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline +84-4-3869.1168 | 04.3868.2233 | 04.38691172

Báo cáo thường niên 2016

26/04/2017

Cong-bo-thong-tin-doanh-nghiep-1

 

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn Báo cáo thường niên 2016 TẠI ĐÂY