Báo cáo quản trị năm 2017

07/01/2018

BCQT Co dien tran phu

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn báo cáo tại đây