CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
41 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline +84-4-38691172 | 04.3868.2233 | 04.3869.1168

Notice: Finalize list of shareholder to receive dividend for 2015

17/05/2016

CBTT-Chot-DS-Co-Dong-Chi-Tra-Co-Tuc-Nam-2015-1

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn Thông báo tại đây

Các tin liên quan

    Sorry, no posts matched your criteria.